Home / Download

Download

OBRASCI ZA AUTORE

Kako da prijavite Vaše delo - obrazac prijave dela:
.pdf formular
.doc formular

Cue sheet obrazac - za muziku emitovanu u okviru filma:

.pdf formular cue sheet
.doc formular cue sheet

Obrazac prijave korišćenja muzičkog dela u inostranstvu:
.pdf obrazac

Zahtev za delimični otkaz i prelazak u inostrano društvo:
.pdf formular
.doc formular

Zahtev za individualnu zaštitu:
.pdf formular
.doc formular

Zahtev za otkaz zaštite i prelazak na individualnu zaštitu:
.pdf formular
.doc formular

Anketa zadovoljstva autora:
.pdf formularOBRASCI ZA KORISNIKE:

Da biste legalizovali korišćenje muzike, bilo da ćete koristiti domaći ili inostrani repertoar, sasvim je dovoljno da nam dostavite obrazac Prijave korišćenja muzike i Popis izvedenih dela (ukoliko spadate u grupu korisnika koji dostavljaju i taj obrazac) na adresu: Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije, Mišarska 12-14, 11000 Beogradu.
Možete nas kontaktirati i putem telefona: 011 4033 100, 4033 130 ili pisma, redovnom ili elektronskom poštom: sokoj@sokoj.rs kao i na faks: 011 4033 154.

Prijava manifestacije
 Prijava koncerta
 Prijava javne manifestacije
 Prijava manifestacije u ugostiteljskom objektu
 Prijava dve manifestacije mesečno u ugostiteljskom objektu
 Prijava dočeka Nove Godine na otvorenom prostoru
 Prijava saopštavanje manifestacije
 Prijava koncerta za vlasnike prostora


Izveštaj po održanoj manifestaciji

 Izveštaj o održanom koncertu
 Izveštaj o održanom humanitarnom koncertu
 Izveštaj o održanoj muzičko-scenskoj priredbi
 Izveštaj o održanom  koncertu fizička lica
 Izveštaj o održanoj javnoj manifestaciji
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu bez kapaciteta
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom - prihod
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom - broj posetilaca
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom - maturske večeri
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu bez kapaciteta -
       doček Nove Godine
 Izveštaj o održanoj manifestaciji u ugostiteljskom objektu sa kapacitetom -
       doček Nove GodinePopis izvedenih dela
Popis izvedenih dela


Prijava ugostitelji
 Obrazac za prijavu javnog izvođenja - diskoteke
 Obrazac za prijavu javnog izvođenja - restorani


Obrasci mehaničkih prava
Prijava snimka
Izveštaj o prodaji


Podaci o emiteru
Vodič za korisnike
Popis izvedenih dela
Uputstvo za emitere TV programa
Uputstvo za emitere RADIO programa – sa emisijama
Uputstvo za emitere RADIO programa – bez emisija
Uputstvo za formiranje košuljica direktno na portalu Sokoja

Anketa zadovoljstva korisnika:
.pdf formular