Home / Korisnici

Upotreba muzike nije slobodna!

Muzika je zakonom zaštićeno autorsko delo koje pripada autoru - stvaraocu! Morate ga pitati i zatražiti njegovu dozvolu da biste je koristili!

Hoćete li od komšije uzeti automobil, a da ga prethodno niste pitali? Hoćete li obući sestrinu bundu, a da ona o tome apsolutno ništa ne zna? Naravno da nećete.
U svakodnevnom životu, da bismo koristili tuđe vlasništvo moramo prethodno imati saglasnost vlasnika, jer, u protivnom, radi se o neovlašćenoj upotrebi, protivzakonitom činu, da ne kažemo krađi. Tako je i sa muzikom, jer i muzika je roba - proizvod nečijeg intelekta, talenta i rada.

Po slovu zakona, svako korišćenje muzike na javnom mestu podrazumeva prethodnu dozvolu autora i plaćanje odgovarajuće naknade. Autor ima zakonom zagarantovano pravo da učestvuje u dobiti koju muzika ostvaruje!

Muzika se na javnom mestu koristi na najrazličitije načine. Na muzici se „zarađuje“ veoma direktno. Ukoliko se izvodi na koncertima, zabavama, priredbama, festivalima ili u diskotekama i noćnim klubovima je osnovna „sirovina za rad“ i bez nje, u tom slučaju, dobiti nema.

Muzika je neraskidivi deo delatnosti svakog emisionog preduzeća, bilo da je u pitanju radio ili TV stanica ili kablovski operater koji reemituje TV kanale uz naknadu koja mu se mesečno uplaćuje.
Kod nekih korišćenja, kao što je korišćenje u ugostiteljskim objektima, muzika je samo prateći element, ali podjednako važan kao i dobro osmišljen enterijer ili kvalitetan izbor hrane.

U prodavnicama, buticima, prevoznim sredstvima, u frizerskim salonima i sličnim prostorima, muzika nije neposredno vezana za delatnost, već se radi o ambijentalnoj muzici, koja u dobroj meri doprinosi delatnosti koja se na takvim mestima obavlja.
Od značaja koje muzika ima u delatnosti korisnika zavisi i visina autorske naknade koju je korisnik dužan da plaća.

Koji ste korisnik?