Home / Novosti

Poslednje novosti

Rezultati konkursa za raspodelu sredstava iz Fonda za kulturna davanja 2020

01.06.2020
Na sednici Skupštine Sokoja, održanoj 31. maja 2020. godine, odobreni su projekti čija će se realizacija pomoći sredstvima Fonda za kulturna davanja.

detaljnije »

SAOPŠTENJE – ODRŽANA JE ELEKTRONSKA SEDNICA SKUPŠTINE SOKOJA

01.06.2020
Dana 31. maja 2020. godine, uspešno je održana elektronska sednica Skupštine Sokoja. Učestvovala su 144 člana aktuelnog saziva Skupštine, tako da je neophodni minimum za kvorum daleko nadmašen, a istovremeno je time dat legitimitet i obezbeđen visok stepen demokratičnosti. Članovi aktuelnog saziva Skupštine su materijal za odlučivanje dobili dovoljno ranije, u Statutom predviđenom roku, tako da su sa istim mogli na vreme da se upoznaju, te da zauzmu stav kako će glasati.

detaljnije »

STATUTARNA KOMISIJA ZAVRŠILA SA RADOM – SAČINJEN NACRT NOVOG STATUTA SOKOJA

15.05.2020
Posle nešto više od pola godine sistematskog i temeljnog rada na odredbama nacrta novog Statuta Sokoja, posle 6 održanih  sastanaka Statutarne komisije, u saradnji sa Pravnom službom Sokoja, posle konsultacija sa kolegama pravnicima i advokatima izvan Sokoja, završen je rad na ovom važnom dokumentu koji možete videte u prilogu (.pdf). Na taj način je završena prva faza rada na ovom dokumentu, a sledstveno opredeljenju Upravnog odbora, kao i ostalih organa Sokoja, u drugoj fazi bi svoje komentare i sugestije trebali da daju članovi Sokoja, a pre svega članovi Aktuelnog saziva Skupštine Sokoja, koji su na kraju i nadležni za donošenje ovog vrlo važnog dokumenta za život I rad Sokoja.

detaljnije »

UKINUTO VANREDNO STANJE – ZAPOSLENI SOKOJA USKORO NA SVOJIM RADNIM MESTIMA

11.05.2020

Povratak zaposlenih u zgradu Sokoja odvijaće se sukcesivno i po fazama, kako bi se u svakom trenutku održao proces rada. Tako se od 11. maja uspostavlja dežurstvo zaposlenih u Sokoju u priodu od 10-14h (Servis autora, Servis korisnika i Pisarnica), a od svakog sledećeg ponedeljka će se broj zaposlenih u zgradi Sokoja povećavati, što znači da će od 1. juna 2020. godine svi zaposleni ponovo biti na svojim radnim mestima.

Tokom maja meseca, a u skladu sa preporukama državnih i zdravstvenih organa, u poslovnoj zgradi Sokoja će se primenjivati sve potrebne preventivne mere zaštite, koje podrazumevaju posebna pravila boravka u zgradi ( dezobarijera na ulasku u zgradu, obavezne maske, rukavice, kao i druge mere zaštite za sve zaposlene, članove, korisnike, kao i ostala lica koja poslovno dolaze u zgradu Sokoja), bez izuzetka. O tome je doneta posebna odluka, sa kojom se možete upoznati u prilogu (prilog:pdf).

Pozivamo naše članove i korisnike da kontakte u vezi sa svojim poslovima sa Sokojem i dalje obavljaju elektronskim putem, odnosno telefonskim putem, a ukoliko baš imaju potrebu da dođu lično, imaće svu potrebnu uslugu od strane zaposlenih Sokoja u vremenu određenog dežurstva.

detaljnije »

IZABRANI PRVI KANDIDATI ZA SREDSTVA IZ FONDA „OSTANI KREATIVAN“

03.05.2020
Podsećamo članstvo Sokoja da je o ovoj akciji objavljena vest na našem sajtu još 12.aprila 2020. godine.

detaljnije »