Home / O nama

Direktor Sokoja

Direktor Sokoja rukovodi radom Stručne službe Sokoja.
U skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora, organizuje proces rada i vodi poslovanje u okvirima delatnosti Sokoja.
Za svoj rad, direktor je odgovoran Upravnom odboru.
Na sednici održanoj 11. februara 2019. godine, Upravni odbora Sokoja je doneo odluku o imenovanju Dejana Manojlovića, diplomiranog pravnika iz Beograda, na mesto direktora Sokoja.