Home / O nama

Fond za kulturna davanja

Kulturna davanja predstavljaju deo prikupljene autorske naknade koji je namenjen stimulisanju, unapređenju ili promovisanju muzičkog stvaralaštva domaćih autora svih žanrova, koji su zaštitu svojih dela poverili Sokoju. Raspodela se vrši na osnovu javnog konkursa a obuhvata sledeće kriterijume:
  • muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva),
  • koncertno izvođenje (stimulacija koncertnog izvođenja domaćeg muzičkog stvaralaštva),
  • muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećenih novim delima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, savremeno i tradicionalno),
  • muzičko - izdavačku delatnost (izdavanje promotivnih kompakt diskova, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija). 
Inicijativa ovakve stimulacije stvaralaštva datira još iz dalekih pedesetih godina prošlog veka, kada je u međunarodnim ugovorima sa inostranim autorskim društvima navedeno da se određeni procenat sredstava od autorske naknade izdvaja upravo za ovu svrhu.


Konkurs za dodelu sredstava se objavljuje svakog proleća u dnevnom listu Politika i na web stranici Sokoja.

Odobreni projekti Fonda za kulturna davanja 2015.