Home / O nama

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor prati i kontroliše rad Sokoja. U svom sastavu od pet članova, Nadzorni odbor mora da postigne adekvatnu zastupljenost žanrova.

U nadležnosti Nadzornog odbora je kontrola primene Statuta, Tarife naknada i drugih akata i odluka organa Sokoja, kontrola Liste članova Skupštine, tumačenje Statuta.

Odlukom aktuelnog saziva sa vanredne izborne sednice Skupštine Sokoja održane dana 26. januara 2020. godine izabrani su članovi Nadzornog odbora:

  • Željko VASIĆ
  • Miloš ZATKALIK
  • Dragoljub Dragan ILIĆ
  • Branko ISAKOVIĆ
  • Ana LAVRNIĆ