Home / O nama

Savet autora

Savet autora Sokoja kontroliše i reguliše primenu Plana raspodele.

15 članova Saveta autora imenuje Skupština Sokoja i u svom sastavu moraju da imaju adekvatnu zastupljenost žanrova: 5 autora iz žanra umetničke i džez muzike i 10 autora iz drugih žanrova.

Stručne poslove Savet autora može da radi u manjim stručnim komisijama.
U nadležnosti, ovog savetodavnog tela, je predlaganje Plana raspodele, kontrola primene Plana raspodele, kao i odlučivanje po žalbama autora koje se odnose na primenu Plana raspodele.

Odlukom aktuelnog saziva sa vanredne izborne sednice Skupštine Sokoja održane dana 26. januara 2020. godine, na upražnjeno mesto člana Saveta autora, izabran je Slavko Mitrović Cale.

Na sednici Skupštine Sokoja, održane 20. maja 2018. godine, izabrani su članovi Saveta autora:


  • Ivan BRKLJAČIĆ
  • Nevenka LEKOVIĆ
  • Miša MARKOVIĆ
  • Slobodan MARKOVIĆ
  • Branka POPOVIĆ
  • Radivoje RADIVOJEVIĆ
  • Slavko MITROVIĆ Cale
  • Vladimir TOŠIĆ