Home / O nama

Upravni odbor

Upravni odbor upravlja radom Sokoja u skladu sa odlukama Skupštine. U njegovom sastavu, 13 članova, mora da bude žanrovska zastupljenost autora: 4 autora iz umetničke i džez muzike, 8 autora iz drugih žanrova, kao i jedan predstavnik domaćih izdavača.

Upravni odbor donosi opšta i pojedinačna akta Sokoja, utvrđuje politiku pribavljanja i raspodele sredstava, kao i opšte obračune autorskih naknada po svim osnovama. U nadležnosti Upravnog odbora je zaključivanje ugovora sa inostranim autorskim organizacijama, utvrđivanje Liste članova Skupštine, priprema Skupštine, imenovanje i razrešavanje direktora Sokoja.

Odlukom aktuelnog saziva sa vanredne izborne sednice Skupštine Sokoja održane dana 26. januara 2020. godine, na upražnjena mesta članova Upravnog odbora, izabrani su Bora Dugić, Divna Ljubojević i Tatjana Milošević Mijanović.

Odlukom aktuelnog saziva sa vanredne sednice Skupštine Sokoja održane 13. juna 2018. godine, iz redova domaćih izdavača izabran je Rights and Royalties publishing co d.o.o., čiji je predstavnik Stanimir Lukić.

Na sednici Skupštine Sokoja, održanoj 20. maja 2018. godine, izabrani su članovi Upravnog odbora: