Home / O nama

Vizit karta

Sokoj - Organizacija muzičkih autora Srbije
Mišarska 12-14
11000 Beograd, Vračar
e-mail: office@sokoj.rs
www.sokoj.rs

Ovlašćeno lice:
Dejan Manojlović, direktor
PIB: 101600879
Matični broj: 07000413
Šifra delatnosti: 9499
Banka: Vojvođanska banka
Broj računa:  325-9500600046956-26

Radno vreme: Sokoj,  posle ukidanja vanrednog stanja, a od 11. maja 2020. godine uvodi dežurstvo zaposlenih  u zgradi Sokoja I to u Servisu autora, Servisu korisnika I Pisarnici Sokoja, u periodu od 10-14h svakog radnog dana.  Sokoj svoju komunikaciju  sa članovima, kao i korisnicima i  dalje po pravilu obavlja putem e-maila, kao i putem telefonskog sa zaposlenima u Stručnoj službi Sokoja, u periodu od 8,00 do 16,00, svakog radnog dana i to:
 
Članovi Sokoja
, komunikacijom preko Servisa autora (Sektor za dokumentaciju i raspodelu), korišćenjem sledećih brojeva telefona:
 
011/4033111
011/4033130
011/4033145
064/8051837
 
Korisnici repertoara Sokoja, komunikacijom preko Servisa korisnika (Sektor za dozvole i naplatu), korišćenjem sledećih brojeva telefona:
 
Odeljenje za emitovanje i reemitovanje
011/4033108 - Dragana Mihajlović
011/4033112 - Milena Blanuša
011/4033115 - Slavica Cvetković
 
Javno saopštavanje
011/4033116 - Viktor Cvetojević
011/4033126 - Jovanka Jovanović
011/4033109 - Tamara Zlatanović
011/4033119 - Slobodanka Gomilanović
011/4033122 - Slobodan Stošić
011/4033121 - Aleksandra Subić
011/4033123 - Aleksandra Vulić
011/4033113 - Maja Ostojić
011/4033120 - Katarina Vraneš
011/4033117 - Miljan Janković
011/4033107 - Sanja Ćurčić
 
Javno izvođenje
011/4033163 - Danijela Gajić
 
Odeljenje za nove tehnoligije
011/4022442 - Miodrag Mijatović
 
Svi ostali mogu da komuniciraju u vezi sa bilo kojim pitanjem iz rada Sokoja, putem zvanične e-mail adrese Sokoja.