Home / Repertoar Sokoja

Repertoar Sokoja

Repertoar Sokoja čine muzička dela svih autora, sem onih autora koji su se opredelili za individualno ostvarivanje svojih prava i o tome izričito obavestili Sokoj.

Repertoar Sokoja čine:
  • Muzička dela autora koji su poverili Sokoju zaštitu prava na svojim delima;
  • Inostrane organizacije za kolektivno ostvarivanje zaštite autorskih muzičkih prava sa kojima je Sokoj zaključio ugovore, na osnovu kojih zastupa sve njihove autore, članove - odnosno repertoar njihovih članova na teritoriji Republike Srbije;
  • Muzička dela autora čija prava Sokoj štiti, na osnovu zakona, a koji nisu zaključili ugovor niti se opredelili za individualno ostvarivanje svojih prava.